Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit dolu


WebPlatby.cz - provizní systém

Ještě nemáte účet? Zaregistrujte se!

Podmínky

Provozovatelem provizního systému je společnost Edvens Media s.r.o., IČ: 27772250, DIČ: CZ27772250.

Fakturační adresa

 • EDVENS MEDIA s.r.o.
 • Solná 5
 • 702 00 Ostrava

Kontaktní adresa

 • EDVENS MEDIA s.r.o.
 • Vítkovická 3083/1
 • 702 00 Ostrava 2
 • E-mail: info@edvens.cz
 • Telefon: +420 776 868 000

Tyto podmínky upravují povinnosti a práva účastníka programu (dále Partner) a povinnosti a práva firmy Edvens Media s.r.o., IČ: 27772250, DIČ: CZ27772250 (dále Provozovatel).

Registrace do provizního programu webplatby.cz je bezplatná, po jejím dokončení se stáváte partnerem a zároveň se zavazujete dodržovat podmínky tohoto programu. Partner se přihlašuje (registruje) do programu tím, že vyplní registrační formulář umístěný na webových stránkách, tedy na https://webplatby.cz/registrace. Provozovatel může přihlášku (registraci) odmítnout bez udání důvodu.

Projekty:

Partner je oprávněn propagovat pod svým referenčním linkem (ref. fink obdrží při registraci) níže uvedené projekty:

Provizní systém – www.webplatby.cz

Partner může propagovat systém webplatby.cz, přičemž získává provizi z obratu partnerů, kteří se zaregistrovali pod jeho referenčním kódem. Výše této provize je upřesněna u konkrétních projektů.

Test lásky - www.laskotest.cz

Partnerovi náleží provize za každý správně zadaný a následně odeslaný kód ve formuláři. Kód je získán z odpovědní sms, která byla doručena na základě odeslání sms ve tvaru LOVE na číslo 903 55 99. Tento proces dále nazýváme jako lead.

IQ Test - www.iq-tykve.cz

Partnerovi náleží provize za každý správně zadaný a následně odeslaný kód ve formuláři. Kód je získán z odpovědní sms, která byla doručena na základě odeslání sms ve tvaru IQ na číslo 903 55 99. Při propagaci je zakázáno používat jakýmkoliv způsobem jméno Mensy České republiky.

Monitoring serverů - www.smsmonitoring.cz

Partnerovi náleží provize za každý správně odeslaný kód na číslo 903 55 99. Kód je vygenerován automaticky po registraci na web. stránkách. Příklad: Odeslání sms ve tvaru MON 19 na číslo 903 55 99, kde číslo 19 je vygenerovaný kód. Doba platnosti cookie je 7 dní.

SMS horoskop - www.sms-horoskop.cz

Partnerovi náleží provize za každý správně odeslaný kód na číslo 903 55 99. Kód je vygenerován automaticky. Doba platnosti cookie je 30 dní.

Erotický horoskop - www.sms-horoskop.cz/eroticky-horoskop

Partnerovi náleží provize za každý správně odeslaný kód na číslo 909 55 99. Kód je vygenerován automaticky dle partnerského linku. Doba platnosti cookie je 30 dní. Tyto horoskopy lze propagovat od 18ti let.

Provize:

U projektů jsou platné níže uvedené provize:

www.laskotest.cz

 • Příjem partnera z projektu: 17 Kč/lead
 • Příjem partnera z obratu zprostředkovaného partnera (Z propagace systému webplatby.cz): 5 Kč/lead

www.iq-tykve.cz

 • Příjem partnera z projektu: 10 Kč/lead
 • Příjem partnera z obratu zprostředkovaného partnera (Z propagace systému webplatby.cz): 3 Kč/lead

www.smsmonitoring.cz

 • Příjem partnera z projektu: 10 Kč/lead
 • Příjem partnera z obratu zprostředkovaného partnera (Z propagace systému webplatby.cz): 3 Kč/lead

www.sms-horoskop.cz

 • Příjem partnera z projektu: 10 Kč/lead
 • Příjem partnera z obratu zprostředkovaného partnera (Z propagace systému webplatby.cz): 3 Kč/lead

Erotický horoskop

 • Příjem partnera z projektu: 10 Kč/lead
 • Příjem partnera z obratu zprostředkovaného partnera (Z propagace systému webplatby.cz): 3 Kč/lead

Práva a závazky provozovatele

 • PROVOZOVATEL ZAJISTÍ PROVOZ SMS APLIKACÍ, A TO VČETNĚ VEŠKERÉHO POTŘEBNÉHO HW A SW VYBAVENÍ, NUTNÉHO PŘÍMO K PROVOZU SMS PLATEB.
 • BPROVOZOVATEL UMOŽNÍ PARTNEROVI SLEDOVAT VÝŠI VÝDĚLKŮ VE STATISTIKÁCH V ADMINISTRAČNÍ ČÁSTI SYSTÉMU WEBPLATBY.CZ TYTO STATISTIKY JSOU ZÁROVEŇ PLATNÉ JAKO PODKLAD PRO FAKTURACI. MINIMÁLNÍ MOŽNÁ ČÁSTKA PRO VYSTAVENÍ FAKTURY JE 300 KČ. DOBA SPLATNOSTI JE 30 DNÍ OD DATA VYSTAVENÍ FAKTURY A JEJÍHO ODESLÁNÍ PROVOZVATELI NA EMAIL INFO@WEBPLATBY.CZ.

Práva a závazky Partnera

 • Partner se zavazuje propagovat projekty v souladu s platným právním řádem, dobrými mravy, náboženským cítěním, všeobecně uznávanými normami společnosti nebo těmito obchodními podmínkami.
 • ZA UMÍSTĚNÍ A ZPŮSOB PROPAGACE PROJEKTŮ NESE ODPOVĚDNOST VÝHRADNĚ PARTNER.
 • Partner může propagovat libovolný počet projektů

Závěrečná ustanovení

Provozovatel má právo kdykoliv upravit znění těchto podmínek včetně seznamu projektů určených k propagaci, výše provizí apod. O změnách bude provozovatel partnera informovat skrze emailovou adresu, kterou partner uvedl při registraci. Pokud partner nepřijme nové podmínky (nepřijetím podmínek se rozumí odpověď partnera vyjadřující nesouhlas), spolupráce mezi ním a provozovatelem bude ukončena. Účast v provizního systému je chápána jako souhlas s těmito pravidly a podmínkami.


Přeskočit nahoru - Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu